מי משלם את השלט בבורסה?

איך שלט כזה תורם למטרה המוצהרת כאן לשנות את השיח האלים? 1 Comment*Enter your name*2 characters minimum.Do not change these fields following 0 0